Rólunk

Magyar Ifjúsági Konferencia: alapítása és működési elve

A Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület (MIK) a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztető fóruma, amely a Magyar Kormány kezdeményezésére Budapesten, 1999. november 27-én széleskörű magyarországi és határon túli magyar szervezeti részvétellel lett életre hívva.

A MIK stratégiai célja a magyar ifjúság bevonása az össznemzeti ifjúságpolitika alakításába. Ennek révén elősegíthető a Magyarország határain túl élő magyar ifjúsági közösségek magyarországi erkölcsi, anyagi, szakmapolitikai és diplomáciai támogatása is. További célkitűzésként szerepel a hazai és külhoni ifjúsági szervezetek közötti párbeszéd, és szakmai fejlesztő találkozások koordinálása, határokon átnyúló programok és rendezvények elősegítése. A közös munka célja, hogy minél több magyar fiatal számára nyíljon lehetőség a szervezetek által megvalósuló programokon, rendezvényeken való részvételre. A MIK a kölcsönös kapcsolatápolást, valamint anyanyelvünk és hagyományaink megőrzése mellett a szülőföldön maradást is szolgálni hivatott. A MIK intézményesített hálózatos együttműködésként indult, 2016. május 4-én pedig önálló jogi személyiséggé vált.

Működési keretek

A MIK régiókra bontott szervezeti felépítését a Kárpát medence és azon túl élő magyarlakta területek határozzák meg. Régiói: Bánát és Regát, Burgenland, Erdély, Felvidék, Horvátország, Kárpátalja, Magyarország, Muravidék, Nyugati diaszpóra és Vajdaság.  A MIK működése során tiszteletben tartja a régiók autonómiájának elvét.

A MIK évente két rendes konferenciaülést (közgyűlés) és négy Állandó Bizottsági ülést (elnökség) tart. Az őszi konferenciaüléseit mindig Magyarországon, tavaszi konferenciaüléseit a Kárpát-medence valamely más régiójában tartja. A legfontosabb döntéseit konferenciaülésein elfogadott Zárónyilatkozatai foglalják magukban. Két konferenciaülés közötti időszakban a legfőbb döntéshozó szerve az Állandó Bizottság, amelynek tizenegy rendes tagja van (a tíz régió elnök, valamint a MIK Egyesület elnöke).


Elérhetőségek:

Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület (Hungarian Youth Conference Alliance)

Az egyesület székhelye: 1055 Budapest, Markó utca 7. VI/9.

E-mail: titkarsag@magyarifjusagikonferencia.eu

           

Telefon: +36703304736

 


A szervezet rövid leírása a régiók országos nyelvén:

Angol

Horvát

Német

Román

Szerb

Szlovák

Szlovén

Ukrán