Régiók

A MIK régióiról:

A MIK régiókra bontott szervezeti felépítését a magyar történelmi múlt határozza meg. A MIK régiói: Bánság és Regát, Burgenland, Erdély, Felvidék, Horvátország, Kárpátalja, Magyarország, Muravidék, Nyugati diaszpóra és Vajdaság.

A MIK működése során tiszteletben tartja a régiók autonómiájának elvét, és képviseleti tevékenysége során érvényesíti tagjainak együttesen meghatározott értékeit és érdekeit.

A MIK-ben a magyarországi, határon túli és a diaszpóra magyar ifjúsági szervezeteinek öt típusa jelenik meg: a diákszervezetek, a korosztályos-ifjúsági szervezetek, a cserkészszervezetek, a történelmi egyházak ifjúsági szervezetei, valamint a politikai pártok ifjúsági szervezetei. A közös munka alapja azon felismerés, hogy a felelős magyar fiatalok és szervezeteik azonos alapértékek mentén dolgoznak, függetlenül attól, hogy melyik régióban fejtik ki tevékenységüket. Ezen értékek: a magyar nemzethez való tartozás tudata, a szülőföldön való megmaradás, hagyományok megtartása és ápolása, a közösségek értékteremtő munkája, a tudás, a képzettség tisztelete, valamint a szabadidő értékes és hasznos eltöltése.

 

Tagszervezetek régiók szerint:

 

Bánság és Regát:

Országos Magyar Diákszövetség

  e-mail: office@omdsz.ro

 

Burgenland:

Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája

  e-mail: vhs-ungarn@gmail.com

 

Erdély:

Centrum Studiorum Egyesület

  e-mail: office@diakigazolvany.ro

Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület 

  e-mail: ike@ike.ro

Erdélyi Magyar Ifjak

  e-mail: emi@magyarifjak.org

Magyar Ifjúsági Értekezlet

  e-mail: office@miert.ro

Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége

  e-mail: miszsz@miszsz.ro

Magyar Ifjúsági Tanács

  e-mail: mit@mitesek.net

Minta Ifjúsági Szervezet

  e-mail: minta.egyesulet@gmail.com

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

  e-mail: odfie@odfie.hu

Országos Magyar Diákszövetség

  e-mail: office@omdsz.ro

Romániai Magyar Cserkészszövetség

  e-mail: office@rmcssz.ro

 

Felvidék:

Diákhálózat

  e-mail: diakhalozat@gmail.com

Fiatal Reformátusok Szövetsége

  e-mail: firesz@firesz.sk

Komáromi Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata

  e-mail: elnok@sjehok.org

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség

  e-mail: szmcs@szmcs.sk

Via Nova Ifjúsági Csoport

  e-mail: vn.szovetseg@gmail.com

 

Horvátország:

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége

  e-mail: hmdk@hmdk.hr

 

Kárpátalja:

Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet

  e-mail: karpatalja.gisz@gmail.com

Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége

  e-mail: kfmvsz@gmail.com

Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület

  e-mail: sztmartonegyesulet@gmail.com

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség

  e-mail: iroda.kamcssz@gmail.com

Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége

  e-mail: kmdfksz@gmail.com

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete

  e-mail: kmkszisz@gmail.com

Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet

  e-mail: kriszpont@gmail.com

Momentum Doctorandus

  e-mail: momentum.doktorandus@gmail.com

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata

  e-mail: hok@kmf.uz.ua

 

Magyarország:

Doktoranduszok Országos Egyesülete

  e-mail: egyesulet.doe@gmail.com

Doktoranduszok Országos Szövetsége

  e-mail: iroda@dosz.hu

Fidelitas – Az új nemzedék

  e-mail: fidelitas@fidelitas.hu

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

  e-mail: info@hook.hu

Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség

  e-mail: iksz@kdnp.hu

Magyar Önkéntes Liga Egyesület

  e-mail: magyar.onkentes.liga@gmail.com

Magyar Református Egyház

  e-mail: ifjusag@reformatus.hu

Societas – Baloldali Ifjúsági Mozgalom

  e-mail: info@societas.hu

 

Muravidék:

Kultúra Fejlődéséért Egyesület

  e-mail: 

Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet

  e-mail: teodor.varga@gmail.com

 

Nyugati diaszpóra:

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

  e-mail: kmcssz@aol.com

 

Vajdaság:

Vajdasági Ifjúsági Fórum

  e-mail: suvifo@gmail.com

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség

  e-mail: vajdasagimcssz@gmail.com

Vajdasági Magyar Diákszövetség

  e-mail: vamadisz@gmail.com

Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ

  e-mail: office@ifikozpont.org.rs